Strona główna

Projekt Polskiej
Dokumentacji OpenBSD

Cele projektu
Kto tworzy projekt

Dokumentacja
OpenBSD FAQ pl
OpenBSD WWW pl
Manuale pl
Nasze artykuły

Programy
Porty

Wsparcie
Jak pomagać
Jak tłumaczyć
Praca z CVS
TODO list

Strony OpenBSD
OpenBSD.org
OpenBSD Packet Filter
OpenBSD Journal

BSD w Polsce
BSDzine.org
BSDguru.org
   

Jakie są cele projektu?

Głównym celem projektu jest przełożenie na język polski najważniejszych dokumentów związanych z OpenBSD. Bardzo ważna jest także praca nad tłumaczeniem Oficjalnego FAQa, dokumentu, który dostarcza niezwykle dużo aktualnych informacji pozwalających uniknąć wielu problemów związanych z konfiguracją i używaniem OpenBSD. Jeśli chcesz zaopiekować się którąś z części FAQa, zapisz się na listę mailingową i podziel się informacją o podjętym przez Ciebie wysiłku z innymi.

W dłuższej perspektywie, nie jest wykluczone tłumaczenie innych dokumentów, czy nawet tworzenie własnej dokumentacji z FAQiem włącznie.

Na koniec, zamieszczam treść uzasadnienia dla SourceForge.net Team, która najlepiej wyjaśnia powody powstania projektu:


The Polish OpenBSD Documentation Project aims to translate and maintain
important OpenBSD documentation including manuals, FAQs, articles and
papers.

Translating fundamental manuals and the Official OpenBSD FAQ is very
important not only to all users, but can also provide good reference
for anyone who just want to get an idea of what this particular
operating system can do for her/him.

The main goal of the project is to deriver translations of most important
manuals, like pf.conf(5), for each stable release of OpenBSD.
To achieve this many people have to work on manuals and other documents
using a CVS server, which will make the work much easier to maintain,
as the number of people involved in the project will grow.

The second important goal is to translate and follow the changes in
the Official OpenBSD FAQ. This effort will (hopefully) migrate to
the OpenBSD CVS tree, but for the time being it has to be translated
and audited by many people who need a place to work on it.

The creator of this project doesn't have a stable WWW and CVS server
to set his work on, so he decided to create a project at SourceForge.net.