Strona g³ówna

Projekt Polskiej
Dokumentacji OpenBSD

Cele projektu
Kto tworzy projekt

Dokumentacja
OpenBSD FAQ pl
OpenBSD WWW pl
Manuale pl
Nasze artyku³y

Programy
Porty

Wsparcie
Jak pomagaĉ
Jak t³umaczyĉ
Praca z CVS
TODO list

Strony OpenBSD
OpenBSD.org
OpenBSD Packet Filter
OpenBSD Journal

BSD w Polsce
BSDzine.org
BSDguru.org
   

Tabela t³umaczeñ FAQa

Oczywiĥcie, najĥwieższe wersje dokumentów sħ dostêpne przez CVSWeb.

Zawiadomienia o podjeciu tlumaczenia danej strony prosze kierowac bezposrednio na liste openbsdpl-main@lists.sourceforge.net .

T³umacze, posiadajħcy konto na sf.net i status cz³onka projektu OpenBSDpl, powinni dodawaĉ/modyfikowaĉ wpisy w tabelach t³umaczeñ samodzielnie poprez edycje pliku FAQ_ w module htdocs repozytorium CVS. Wiêcej na CVS, a nasz projekt oraz w logach na CVSWeb.

current.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq1.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq10.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq11.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq12.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq13.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq14.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq15.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq2.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq3.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq4.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq5.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq6.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq7.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq8.html Tomasz Kniaĵ 100%
faq9.html Tomasz Kniaĵ 100%
index.html Tomasz Kniaĵ 100%
truetype.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade-minifaq.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade35.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade36.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade37.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade38.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade39.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade40.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade41.html Tomasz Kniaĵ 100%
upgrade42.html Tomasz Kniaĵ 100%

Tabela t³umaczeñ PF FAQ

anchors.html Tomasz Kniaĵ 100%
authpf.html Tomasz Kniaĵ 100%
carp.html Tomasz Kniaĵ 100%
config.html Tomasz Kniaĵ 100%
example1.html Tomasz Kniaĵ 100%
filter.html Tomasz Kniaĵ 100%
ftp.html Tomasz Kniaĵ 100%
index.html Tomasz Kniaĵ 100%
logging.html Tomasz Kniaĵ 100%
macros.html Tomasz Kniaĵ 100%
nat.html Tomasz Kniaĵ 100%
options.html Tomasz Kniaĵ 100%
perf.html Tomasz Kniaĵ 100%
pools.html Tomasz Kniaĵ 100%
queueing.html Tomasz Kniaĵ 100%
rdr.html Tomasz Kniaĵ 100%
scrub.html Tomasz Kniaĵ 100%
shortcuts.html Tomasz Kniaĵ 100%
tables.html Tomasz Kniaĵ 100%
tagging.html Tomasz Kniaĵ 100%