[OpenBSD]

Manual Pages

Index Page and Help | FAQ | Copyright
RC.CONF(8)    Podręcznik Admnistratora Systemu OpenBSD    RC.CONF(8)

NAZWA
   rc.conf - baza danych konfiguracji daemonów systemowych

OPIS
   Ten plik zawiera serię ustalonych zdań powłoki Bourne'a, które są 
   używane do konfiguracji daemonow systemowych. Nie jest on czytany 
   przez jądro, ale traktowany jako źródlo przez różne inne pliki w 
   serii /etc/rc.* żeby ustawić zmienne powłoki, używane w niej do
   kontroli zachowania skryptów.  

   Alternatywą jest możliwość zostawienia /etc/rc.conf nietkniętego
   i zamiast niego stworzenia i edytowania nowy plik /etc/rc.conf.local.
   Zmienne dodane w tym pliku zastąpić zmienne wczesniej nadane w 
   /etc/rc.conf.

   Plik ten ma trzy sekcje. Pierwsza jest odpowiedzialna za włączanie i
   wyłączanie daemonów. Na przykład, czy ma system uruchomił daemona
   routed jest zdeterminowane przez linijkę w tym sektorze.

   routed=NO        # for normal use: "-q"

   Jesli ta linijka została zmieniona tak by zawierała jakąś ważną flagę
   dla daemona routed, taką jak

   routed="-q"       # for normal use: "-q"

   wtedy routed zostanie wystartowany z tą opcją. 

   Druga sekcja zawiera kilka innych programów, które mogą być uruchamiane 
   albo nie, ale nie potrzebują żadnych opcji. Moga one być ustawione na 
   YES or NO. Na przykład linia

   nfs_server=NO
  
   nie pozwala na uruchomienie servera NFS. Aby wystartować server NFS, 
   poprostu zmień nartość w tej linii z NO na YES, i wprowadź wszelkie 
   niezbdne zmiany jakich wymaga uruchomienie servera (ustawienia w 
   pliku exports(5), itd.).

   Trzecia sekcja zawiera wartości parametryzujące servery uruchamiane 
   w jednej z dwóch pierwszych sekcji, i są ignorowane jeżeli server do 
   którego się odnoszą nie jest uruchamiany. Na przykład, jeżeli server 
   NFS, jest włączony, wtedy linia 

   nfsd_flags="-tun 4"

   dokłada argument linii poleceń dla servera NFS.

   Ta specyficzna linia instruuje nfsd(8), żeby uruchomić cztery kopie
   servera. Na obciążonym serverze plików, 8 (albo więcej) kopii jest 
   zalecane.

ZOBACZ TAKŻE
   init(8), rc(8)

   i szczegulową dokumentację dodaną do każdego servera jaki jest 
   konfigurowalny w taki sposób.

HISTORIA
   Plik rc.conf pierwszy raz pojawił sie w OpenBSD 2.2. 

OpenBSD 3.3           January 5, 1998               1

NAZWA | OPIS | ZOBACZ TAKŻE | HISTORIA