Strona główna

Projekt Polskiej
Dokumentacji OpenBSD

Cele projektu
Kto tworzy projekt

Dokumentacja
OpenBSD FAQ pl
OpenBSD WWW pl
Manuale pl
Nasze artykuły

Programy
Porty

Wsparcie
Jak pomagać
Jak tłumaczyć
Praca z CVS
TODO list

Strony OpenBSD
OpenBSD.org
OpenBSD Packet Filter
OpenBSD Journal

BSD w Polsce
BSDzine.org
BSDguru.org
   

Tabela tłumaczeń manuali

Tłumaczenie manuali wymaga ustalenia trybu pracy i dodania dokumentów do umieszczenia w drzewie CVS, dlatego zalecane jest tłumaczenie FAQa, w tym momencie.