Strona główna

Projekt Polskiej
Dokumentacji OpenBSD

Cele projektu
Kto tworzy projekt

Dokumentacja
OpenBSD FAQ pl
OpenBSD WWW pl
Manuale pl
Nasze artykuły

Programy
Porty

Wsparcie
Jak pomagać
Jak tłumaczyć
Praca z CVS
TODO list

Strony OpenBSD
OpenBSD.org
OpenBSD Packet Filter
OpenBSD Journal

BSD w Polsce
BSDzine.org
BSDguru.org
   

Porty

W tym dziale znajdować mają się porty, którymi opiekuje się OpenBSDpl i mające istotnie znaczenie dla polskich użytkowników.

Ponieważ porty znajdują się w repozytorium CVS naszego projektu, można w łatwy sposób kontrolować ich wersje, są zawsze dostępne i można je łatwo aktualizować. Warto zaznaczyć, że jak na razie nie są to porty oficjalnie włączone do drzewa portów OpenBSD.

Instalacja portów:

# cd /usr/ports
# cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/openbsdpl login
# cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/openbsdpl co -d polish polish
# cd polish/NAZWA_PORTU/
# make install
# make clean

Aktualnie w repozytorium znajduje się:

Jeśli chcesz dodać jakiś port do tego działu lub poprawić/uaktualnić istniejący - wyślij stosownego maila na listę.