[OpenBSD]

[Spis treści] [Dalej: Listy i makra]

PF: Pierwsze kroki


Spis treści


Aktywacja

PF może być uruchamiane przy każdym starcie systemu automatycznie, w tym celu wystarczy dodać następującą linię:
pf=YES
do pliku /etc/rc.conf.local.

Przeładuj system, aby zmiany odniosły skutek.

Możesz także włączać i wyłączać PF dzięki programowi pfctl(8) :

# pfctl -e
# pfctl -d

-e (ang. enable) włącz oraz -d (ang. disable) wyłącz. Zauważ, że żadne z powyższych poleceń nie powodują wczytania zestawu reguł, który musi zostać załadowany oddzielnie, przed lub po włączeniu PF.

Konfiguracja

PF wczytuje swoje reguły konfiguracyjne z pliku /etc/pf.conf podczas startu systemu, o ile jest uruchamiany przez skrypty startowe. Pomimo tego, że plik /etc/pf.conf przetwarzany jest jak skrypty systemowe, nadal pozostaje on zwykłym, tekstowym plikiem, który jest interpretowany przez pfctl(8), a następnie przenoszony do pf(4). W niektórych przypadkach wygodniejsze może być używanie innych plików konfiguracyjnych. Podobnie jak większość aplikacji systemu UNIX, PF, dzięki swej przemyślanej konstrukcji, oferuje użytkownikowi niezwykłą elastyczność.

Jest siedem rodzajów instrukcji w pf.conf:

Z wyjątkiem makr i tabel, każda sekcja powinna pojawiać się w powyższej kolejności w pliku konfiguracyjnym, mimo iż nie wszystkie sekcje muszą istnieć w danej konfiguracji.

Puste linie są ignorowane, a linie zaczynające się od # są traktowane jako komentarze.

Kontrola

Po starcie systemu, praca PF może być kontrolowana przy pomocy programu pfctl(8) . Oto kilka przykładowych komend:
   # pfctl -f /etc/pf.conf   Ładuje plik pf.conf
   # pfctl -nf /etc/pf.conf  Przetwarza plik, ale nie ładuje go
   # pfctl -Nf /etc/pf.conf  Ładuje z pliku jedynie reguły NAT
   # pfctl -Rf /etc/pf.conf  Ładuje z pliku jedynie reguły filtrujące

   # pfctl -sn         Wyświetla obecne reguły NAT 
   # pfctl -sr         Wyświetla obecne reguły filtrujące
   # pfctl -ss         Wyświetla obecne tabele stanów połączeń
   # pfctl -si         Wyświetla statystyki oraz liczniki filtra
   # pfctl -sa         Wyświetla WSZYSTKIE możliwe informacje

Kompletną listę komend znajdziesz na stronach podręcznika systemowego programu pfctl(8).

[Spis treści] [Dalej: Listy i makra]


[wstecz] www@openbsd.org
$OpenBSD$