[OpenBSD]

Języki: pl  [tłumaczenia]
de  en  fr  nl  pt

[Powrót do FAQ] [Dalej: Pierwsze kroki]

PF: OpenBSD Packet Filter


Spis treści


Packet Filter (od teraz będzie używany skrót PF) jest systemem filtrowana ruch TCP/IP oraz translacji adresów (NAT) dla OpenBSD. PF potrafi normalizować i warunkować ruch TCP/IP, a także dostarcza kontrolę obciążenia i priorytetowania pakietów. PF jest częścią jądra GENERIC OpenBSD od OpenBSD 3.0. Wcześniejsze wydania OpenBSD korzystały z innego pakietu filtrującego/NAT, który nie jest już obsługiwany.

Autorem oryginalnego PF jest Daniel Hartmeier, który uczestniczy w dalszym rozwoju filtra wraz z pozostałą drużyną OpenBSD.

Ten zbiór dokumentów, dostępny także w formie anglojęzycznego PDF`a, jest ogólnym wprowadzeniem do systemu PF działającego na OpenBSD. Mimo że opisuje on wszystkie jego najważniejsze funkcjonalności, stanowi on jedynie uzupełnienie dla stron podręcznika man, a nie zastępuje je.

Aby uzyskać bardziej wyczerpujące informacje o tym co potrafi PF, można zacząć od zapoznania się ze stroną podręcznika systemowego man pf(4).

Podobnie jak reszta FAQ, tekst ten koncentruje się na użytkownikach OpenBSD 4.2. Ponieważ PF ciągle się rozrasta i rozwija, występują zmiany i ulepszenia pomiędzy podstawowym wydaniem 4.2-release, a wersją OpenBSD-current, a także różnice pomiędzy 4.2 i wcześniejszymi wersjami. Zaleca się aby czytelnik zapoznał się z odpowiednimi stronami podręcznika systemowego dla wersji OpenBSD, z której aktualnie korzysta.

[Powrót do FAQ] [Dalej: Pierwsze kroki]


[wstecz] www@openbsd.org
$OpenBSD$