[OpenBSD]

[FAQ Index]

Podążanie za -current


Spis treści


Wprowadzenie

Dokument ten powstał dla ludzi którzy chcą podążać za wersją -current. Zawiera informacje o zmianach między 4.2-release a -current i NIE powinien być używany przez nikogo uaktualniającego z 4.1 lub wcześniejszych, a także przez osoby chcące podążać za -stable.

Jeżeli zamierzasz aktualizować swój system do wersji 4.2-release lub 4.2-stable z poprzednich wersji, zobacz przewodnik aktualizacji.

Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś dokument FAQ 5 - Budowa systemu ze źródeł zanim rozpoczniesz korzystanie z wersji -current i instrukcji poniżej.

ZAWSZE powinieneś korzystać z wersji "snapshot" jako punktu startowego do uruchomienia -current. Uaktualnianie poprzez kompilacje własnego kodu źródłowego nie jest wspierane.

Jeżeli poszukujesz informacji dotyczących aktualizacji wcześniejszych wersji OpenBSD, zobacz upgrade-old.html. Materiał ten jest dostarczany jako zapis historyczny -- NIE powinien być wykorzystywany jako dokumentacja procesu aktualizacji.

2007/09/03 - "flag day" dla wsparcia _cxa_atexit support oraz nagłówków sys/net

Zostało dodane wsparcie dla _cxa_atexit do csu, libc, gcc oraz libstdc++ a także nastąpiły zmiany w nagłówkach sys/net wymagających specjalnej obsługi. Aby zaktualizować system wykonaj:

2007/10/20 - libexpat został przeniesiony do systemu bazowego

libexpat został przeniesiony z xenocara (xbase) do src (base); jeśli korzystasz ze snapshotów lub pakietów binarnych, zostaną one zaktualizowane tak jak powinny, ponieważ dostępne są ich nowe wersje.

W przypadku gdy kompilowałeś oprogramowanie ze źródeł konieczne jest wykonanie porządków w systemie:

    # mv /usr/X11R6/lib/libexpat.so.* /usr/lib
    # rm /usr/X11R6/lib/libexpat*
    # rm /usr/X11R6/include/expat*

[FAQ Index]


[back] www@openbsd.org
$OpenBSD$