[OpenBSD]

[FAQ Index] [3.5 -> 3.6]

Upgrade Guide: 3.4 do 3.5


Uwaga: upgrade jest dostępny tylko z release do release, zalecane jest aby NIE opuszczać wydań pośrednich.

Zanim rozpoczniesz upgrade...

Przed przystąpieniem do aktualizacji, niektórzy użytkownicy zaczynają od usunięcia wszystkich pakietów, i instalowania nowych wersji po aktualizacji.

Aby szybko usunąć wszystkie pakiety z systemu:

pkg_delete -q /var/db/pkg/*
Po zakończeniu aktualizacji, zainstaluj nowe wersje tych pakietów.

Proces uaktualnienia może nadpisać pewne pliki konfiguracyjne X, możesz chcieć stworzyć kopię zapasową twojego katalogu /etc/X11 zanim zaczniesz.

Upgrade z medium instalacyjnego

Najłatwiejszą i najbezpieczniejszą drogą do aktualizacji z plików binarnych jest boot z medium instalacyjnego oraz podążanie za krokami aktualizacji, które są bardzo podobne do procesu instalacji. Później wykonaj poniższe aktualizacje w /etc.

Upgrade bez medium instalacyjnego

Nie jest to zalecany proces. Korzystaj z medium instalacyjnego gdy to tylko jest to możliwe.!

Czasem ktoś może potrzebować aktualizacji na maszynie na której nie może w łatwy sposób przeprowadzić normalnego procesu aktualizacji. Może wówczas wykonać aktualizację ostrożnie postępując w procesie podobnym do aktualizacji opartej na źródłach:

Podczas tego procesu, sendmail(8) może zwrócić pewien błąd podobny do załączonego poniżej:
    Nov 1 12:47:05 puffy sm-mta[16733]: filesys_update failed: No such file or dire
    ctory, fs=., avail=-1, blocksize=380204

Wiadomość ta może być bezpiecznie zignorowana, lub możesz chcieć zatrzymać sendmail(8)-a na czas procesu uaktualnienia.

Uaktualnienia w /etc

Jakkolwiek wykonujesz upgrade, czy to przez media instalacyjne i wykonanie, formalnego procesu "aktualizacji", lub wykonaniem aktualizacji binariów, jest kilka pewnych kroków które należy wykonać ręcznie.

Nowi użytkownicy i grupy

Szereg daemon-ów zostało przebudowanych od nowa by działać z ograniczonymi uprawnieniami lub korzystały z oddzielnymi uprawnieniami, zatem wymagani są nowi użytkownicy i grupy. Jako root, dodaj poniższych użytkowników i grupy, korzystając z useradd(8):
useradd -u74 -g=uid -c"pflogd privsep" -d/var/empty -s/sbin/nologin _pflogd
useradd -u75 -g=uid -c"BGP Daemon" -d/var/empty -s/sbin/nologin _bgpd
useradd -u76 -g=uid -c"tcpdump" -d/var/empty -s/sbin/nologin _tcpdump
Polecenia te spowodują dodanie nowych użytkowników oraz odpowiadające im grupy. Twoje środowisko powinno pozwolić ci skopiować/wkleić te polecenia.

zmiany plików w /etc

Będziesz potrzebował rozpakować pliki etc35.tgz do tymczasowej lokalizacji:
cd /tmp
tar xzpf /path/etc35.tgz

Pliki które prawdopodobnie mogą być skopiowane z etc35.tgz "jakimi są":
bgpd.conf
changelist
locate.rc
moduli
netstart
pf.os
protocols
rc
security
sensorsd.conf
services
var/named/standard/root.hint
mtree/*
Zauważ, że JEST możliwe by lokalnie zmodyfikować te pliki, jeżeli to było zrobione, będzie konieczne ręczne scalenie. Tutaj są linie kopiuj/wklej do kopiowania tych plików, zakładając że rozpakowałeś etc35.tgz w miejscu sugerowanym powyżej:
cd /tmp/etc
cp bgpd.conf changelist locate.rc moduli netstart pf.os \
 protocols rc security sensorsd.conf services /etc
cp mtree/* /etc/mtree/
cp ../var/named/standard/root.hint /var/named/standard

Pliki które muszą być ręcznie scalone, uwzględniając każdą lokalną zmianę w nich wykonaną:

ftpusers
inetd.conf
login.conf
lynx.cfg
newsyslog.conf
rc.conf
rc.local
remote
sysctl.conf
ttys
mail/*
Ostatecznie skorzystaj z mtree(8) by utworzyć jakiekolwiek nowe katalogi:
mtree -qdef /etc/mtree/4.4BSD.dist -p / -u
Po końcowym restarcie, powinieneś otrzymać w pełni funkcjonalny system 3.5. W tym punkcie możesz rozpocząć upgrade do 3.6 jeżeli tego sobie życzysz.

[FAQ Index] [3.5 -> 3.6]


[back] www@openbsd.org
$OpenBSD$