[OpenBSD]

[3.4 -> 3.5] [FAQ Index] [3.6 -> 3.7]

Upgrade Guide: z 3.5 do 3.6


Uwaga: upgrade jest dostępny tylko z release do release, zalecane jest aby NIE opuszczać wydań pośrednich.

Zanim rozpoczniesz upgrade...

Przed przystąpieniem do uaktualnienia, niektórzy użytkownicy zaczynają od usunięcia wszystkich pakietów, i instalowania nowych wersji po aktualizacji.

Aby szybko usunąć wszystkie pakiety z systemu:

pkg_delete -q /var/db/pkg/*
Po zakończeniu aktualizacji, zainstaluj nowe wersje tych pakietów. Proces uaktualnienia może nadpisać pewne pliki konfiguracyjne X, możesz chcieć stworzyć kopię zapasową twojego katalogu /etc/X11 zanim zaczniesz.

Upgrade z medium instalacyjnego

Najłatwiejszą i najbezpieczniejszą drogą do aktualizacji z plików binarnych jest boot z medium instalacyjnego oraz podążanie za krokami aktualizacji, które są bardzo podobne do procesu instalacji. Później wykonaj poniższe aktualizacje w /etc.

Upgrade bez medium instalacyjnego

Nie jest to zalecany proces. Korzystaj z medium instalacyjnego gdy to tylko jest to możliwe.!

Czasem ktoś może potrzebować aktualizacji na maszynie na której nie może w łatwy sposób przeprowadzić normalnego procesu aktualizacji. Może wówczas wykonać aktualizację ostrożnie postępując w procesie podobnym do aktualizacji opartej na źródłach:

Podczas tego procesu, sendmail(8) może zwrócić pewien błąd podobny do załączonego poniżej:
    Nov 1 12:47:05 puffy sm-mta[16733]: filesys_update failed: No such file or dire
    ctory, fs=., avail=-1, blocksize=380204

Wiadomość ta może być bezpiecznie zignorowana, lub możesz chcieć zatrzymać sendmail(8)-a na czas procesu uaktualnienia.

Uaktualnienia w /etc

Jakkolwiek wykonujesz upgrade, czy to przez media instalacyjne i wykonanie, formalnego procesu "aktualizacji", lub wykonaniem aktualizacji binariów, jest kilka pewnych kroków które należy wykonać ręcznie.

Nowi użytkownicy i grupy

Szereg daemon-ów zostało przebudowanych od nowa by działać z ograniczonymi uprawnieniami lub korzystały z oddzielnymi uprawnieniami, zatem wymagani są nowi użytkownicy i grupy. Jako root, dodaj poniższych użytkowników i grupy, korzystając z useradd(8):
useradd -u77 -g=uid -c"DHCP programs" -d/var/empty -s/sbin/nologin _dhcp
useradd -u78 -g=uid -c"MOP Daemon" -d/var/empty -s/sbin/nologin _mopd
useradd -u79 -g=uid -c"TFTP Daemon" -d/var/empty -s/sbin/nologin _tftpd
useradd -u80 -g=uid -c"rbootd Daemon" -d/var/empty -s/sbin/nologin _rbootd
useradd -u81 -g=uid -c"afs Daemon" -d/var/empty -s/sbin/nologin _afs
useradd -u82 -g=uid -c"PPP utilities" -d/var/empty -s/sbin/nologin _ppp
useradd -u83 -g=uid -c"NTP Daemon" -d/var/empty -s/sbin/nologin _ntp
Polecenia te spowodują dodanie nowych użytkowników oraz odpowiadające im grupy. Twoje środowisko powinno pozwolić ci skopiować/wkleić te polecenia.

Devices

Ze względu na nową obsługę pty(4) występują pewne stare urządzenia które powinny być usunięte:
cd /dev && rm -f [pt]ty[rq]*

lub dla platformy VAX:
cd /dev && rm -f [pt]tyr*

Aplikacje przestrzeni użytkownika

Narzędzie cksum(1) zostało przeniesione z /usr/bin do /bin.
rm -f /usr/bin/cksum /usr/bin/sum

Użytkownicy authpf(8) muszą zmienić regułę zakotwiczenia w głównym zestawie reguł z

anchor authpf
na
anchor "authpf/*"

zmiany plików w /etc

Będziesz potrzebował rozpakować pliki etc36.tgz do tymczasowej lokalizacji:
cd /tmp
tar xzpf /path/etc36.tgz

Pliki które prawdopodobnie mogą być skopiowane z etc36.tgz "jakimi są":
changelist
magic
netstart
ntpd.conf
pf.os
protocols
rc
rc.securelevel
services
mtree/*
systrace/*
Zauważ, że JEST możliwe by lokalnie zmodyfikować te pliki; jeżeli to było zrobione, będzie konieczne ręczne scalenie. Tutaj są linie kopiuj/wklej do kopiowania tych plików, zakładając że rozpakowałeś etc36.tgz w miejscu sugerowanym powyżej:
cd /tmp/etc
cp changelist magic netstart ntpd.conf pf.os protocols rc rc.securelevel services /etc
cp mtree/* /etc/mtree/
cp systrace/* /etc/systrace/

Pliki które muszą być ręcznie scalone, uwzględniając każdą lokalną zmianę w nich wykonaną:

bgpd.conf
ftpusers
inetd.conf
login.conf
lynx.cfg
rc.conf
rc.local
remote
sysctl.conf
ttys
Ostatecznie skorzystaj z mtree(8) by utworzyć jakiekolwiek nowe katalogi:
mtree -qdef /etc/mtree/4.4BSD.dist -p / -u

[3.4 -> 3.5] [FAQ Index] [3.6 -> 3.7]


[back] www@openbsd.org
$OpenBSD$