[OpenBSD]

[3.4 -> 3.5] | [3.5 -> 3.6] | [3.6 -> 3.7] | [3.8 -> 3.9] | [FAQ Index]

Upgrade Guide: z 3.7 do 3.8


Uwaga: upgrade jest dostępny tylko z release do release, zalecane jest aby nie opuszczać wydań pośrednich. Nie opuszczaj wersji release.

Jest niezwykle zalecane abyś przeczytał cały dokument i dokładnie zrozumiał proces zanim będziesz usiłował go przeprowadzić. Jeśli zamierzasz działać na krytycznej lub fizycznie odległej maszynie, jest zalecane abyś przetestował ten proces na identycznej, lokalnej maszynie i zweryfikował szanse na powodzenie zanim przystąpisz do krytycznej lub odległej maszyny.

Upgrade to wygodny sposób na utrzymywanie twojego systemu OpenBSD aktualnym z ostatnią aktualną wersją. Jednakże, rezultat w zamierzeniu nie odpowiada dokładnie wynikowi instalacji wyczyść-i-załaduj. W szczególności stare pliki bibliotek, nie są usuwane w procesie aktualizacji, ponieważ mogą być wymagane przez starsze aplikacje które mogą, lecz nie muszą być zaktualizowane w danym momencie. Jeżeli NAPRAWDĘ chcesz pozbyć się tych wszystkich plików, prawdopodobnie lepiej będzie jeśli zainstalujesz wszystko od początku.

Zanim rozpoczniesz...

Przed przystąpieniem do uaktualnienia, niektórzy użytkownicy zaczynają od usunięcia wszystkich pakietów, i instalowania nowych wersji po aktualizacji.

Aby szybko usunąć wszystkie pakiety z systemu:

pkg_delete -q /var/db/pkg/*
Po zakończeniu aktualizacji, zainstaluj nowe wersje tych pakietów.

Zauważ że w OpenBSD 3.8, narzędzia pakietów wspierają uaktualnienia "w miejscu" korzystająć z pkg_add -r. Zostało to sprawdzone w działaniu z większością pakietów, w szczególności z pakietami z DC dostępnymi w 3.6 i 3.7. Niektóre ważne sprawy:

epic(4) zastąpił dotychczasowy sterownik tx(8). Jeżeli twój system zawiera kartę wykorzystującą sterownik tx(8) (np. SMC EtherPower II 10/100), karta ta będzie obsługiwana przez inny sterownik w wersji 3.8 niż w wersji 3.7. ZANIM rozpoczniesz aktualizację, skopiuj plik(i) /etc/hostname.tx* na odpowiedni(e) /etc/hostname.epic*, w przeciwnym wypadku twoja konfiguracja sieci nie będzie działała w trakcie i po procesie aktualizacji.

Upgrade z medium instalacyjnego

Najłatwiejszą i najbezpieczniejszą drogą do aktualizacji z plików binarnych jest boot z medium instalacyjnego oraz podążanie za krokami aktualizacji, które są bardzo podobne do procesu instalacji. Później wykonaj poniższe aktualizacje w /etc.

Upgrade bez medium instalacyjnego

Nie jest to zalecany proces. Korzystaj z medium instalacyjnego gdy to tylko jest to możliwe!

Czasem ktoś może potrzebować aktualizacji na maszynie na której nie może w łatwy sposób przeprowadzić normalnego procesu aktualizacji. Może wówczas wykonać aktualizację ostrożnie postępując w procesie podobnym do aktualizacji opartej na źródłach:

Podczas tego procesu, sendmail(8) może zwrócić pewien błąd podobny do poniższego:
    Nov 1 12:47:05 puffy sm-mta[16733]: filesys_update failed: No such file or dire
    ctory, fs=., avail=-1, blocksize=380204
Wiadomość ta może być bezpiecznie zignorowana, możesz też chcieć zatrzymać sendmail(8)-a na czas aktualizacji.

Uaktualnienia w /etc

Jakkolwiek wykonujesz aktualizację, czy to przez media instalacyjne i wykonanie "formalnego" procesu aktualizacji, czy też aktualizację binarną "w-miejsce", musisz wykonać kilka kroków.

Nowi użytkownicy i grupy

Dodany został daemon HostAP, zatem wymagany jest nowy użytkownik oraz grupa. Jako root, dodaj poniższych użytkowników oraz grupy korzystając z useradd(8):
useradd -u86 -g=uid -c"HostAP Daemon" -d/var/empty -s/sbin/nologin _hostapd
Polecenie to spowoduje utworzenie nowego użytkownika i powiązanej z nim grupy. Twoje środowisko powinno pozwolić ci skopiować/wkleić te polecenia.

Aplikacje przestrzeni użytkownika

Zmiany w plikach w /etc

Potrzebujesz rozpakować pliki etc38.tgz do tymczasowej lokalizacji:
cd /tmp
tar xzpf /path/etc38.tgz
Pliki które prawdopodobnie mogą być skopiowane z etc38.tgz "w takiej postaci w jakiej są":
hostapd.conf
netstart
pf.os
rc
services
mtree/*
Zauważ, że JEST możliwe by lokalnie zmodyfikować te pliki, jeżeli to było zrobione, będzie konieczne ręczne scalenie. Tutaj są linie kopiuj/wklej do kopiowania tych plików, zakładając że rozpakowałeś etc38.tgz w miejscu sugerowanym powyżej:
cd /tmp/etc
cp hostapd.conf netstart pf.os rc services /etc
cp mtree/* /etc/mtree/

Pliki które muszą być ręcznie włączone, uwzględniając lokalne zmiany w nich wykonane, jeżeli były modyfikowane z domyślnych, w przeciwnym wypadku, po prostu również je skopiuj:

ftpusers
inetd.conf
login.conf
rc.conf
sysctl.conf
syslog.conf
mail/aliases
Zmiany w tych plikach znajdują się w tym patch-u. Możesz spróbować z niego skorzystać wykonując jako root nastepujące polecenie:
cd /
patch -C -p0 <upgrade38.patch
Spowoduje to przetestowanie łatki jak dobrze pasuje do TWOJEGO systemu, aby ją zastosować opuść opcję "-C". Zauważ że jest prawdopodobne, w sytuacji w której posiadasz zmodyfikowane pliki, nie są odpowiednio aktualne, lub zostały uaktualnione z wersji snapshot 3.7, że mogą nie zostać zaakceptowane czysto. W takiej sytuacji, będziesz musiał nędznie uwzględnić zmiany. Prosimy wykonaj test tego procesu zanim się na niego zdecydujesz dla maszyny do której nie możesz się w łatwy sposób dostać.

Zwróć uwagę, że w tym czasie zmianie uległ plik /etc/mail/aliases/, zatem będziesz musiał wykonać polecenie newaliases(8) by uwzględnić zmiany.

W poniższych plikach zostały wprowadzone pewne zmiany na które należy zwrócić uwagę, lecz nie mogą być bezpośrednio skopiowane lub scalone (przykładowo jeżeli korzystasz z pf.conf, przyjżyj się sugerowanej zmianie strategii i zdecyduj czy jest właściwa dla twoich potrzeb).

pf.conf
spamd.conf
/root/.profile
Ostatecznie skorzystaj z mtree(8) by utworzyć jakiekolwiek nowe katalogi:
mtree -qdef /etc/mtree/4.4BSD.dist -p / -u

[3.4 -> 3.5] | [3.5 -> 3.6] | [3.6 -> 3.7] | [3.8 -> 3.9] | [FAQ Index]


[back] www@openbsd.org
$OpenBSD$