[OpenBSD]

[3.4 -> 3.5] | [3.5 -> 3.6] | [3.6 -> 3.7] | [3.7 -> 3.8] | [3.8 -> 3.9] | [4.0 -> 4.1] | [FAQ Index]

Upgrade Guide: z 3.9 do 4.0


Uwaga: upgrade jest dostępny tylko z release do release, zalecane jest aby nie opuszczać wydań pośrednich. Nie opuszczaj wersji release.

Jest niezwykle zalecane abyś przeczytał cały dokument i dokładnie zrozumiał proces zanim będziesz usiłował go przeprowadzić. Jeśli zamierzasz działać na krytycznej lub fizycznie odległej maszynie, jest zalecane abyś przetestował ten proces na identycznej, lokalnej maszynie i zweryfikował szanse na powodzenie zanim przystąpisz do krytycznej lub odległej maszyny.

Upgrade to wygodny sposób na utrzymywanie twojego systemu OpenBSD aktualnym z ostatnią aktualną wersją. Jednakże, rezultat w zamierzeniu nie odpowiada dokładnie wynikowi instalacji wyczyść-i-załaduj. W szczególności stare pliki bibliotek, nie są usuwane w procesie aktualizacji, ponieważ mogą być wymagane przez starsze aplikacje które mogą, lecz nie muszą być zaktualizowane w danym momencie. Jeżeli NAPRAWDĘ chcesz pozbyć się tych wszystkich plików, prawdopodobnie lepiej będzie jeśli zainstalujesz wszystko od początku.

Spis treści:


Zanim rozpoczniesz

Sprawdź czy wykonywałeś jakichkolwiek modyfikacji twojego kernela. Przykładowo, mogłeś zmodyfikować twoją kartę sieciową by korzystała z innych niż domyślne ustawień, korzystając z config(8). Zapisz te ustawienia, aby je odtworzyć dla nowego jądra w 4.0.


Upgrade

Upgrade z medium instalacyjnego

Najłatwiejszą i najbezpieczniejszą drogą do aktualizacji z plików binarnych jest boot z medium instalacyjnego oraz podążanie za krokami aktualizacji, które są bardzo podobne do procesu instalacji. Później wykonaj ostatnie kroki, jak opisano poniżej.

Upgrade bez medium instalacyjnego

Nie jest to zalecany proces. Korzystaj z medium instalacyjnego gdy to tylko jest to możliwe!

Czasem ktoś może potrzebować aktualizacji na maszynie na której nie może w łatwy sposób przeprowadzić normalnego procesu aktualizacji. Może wówczas wykonać aktualizację ostrożnie postępując w procesie podobnym do aktualizacji opartej na źródłach:

Podczas tego procesu, sendmail(8) może zwrócić pewien błąd podobny do poniższego:
    Nov 1 12:47:05 puffy sm-mta[16733]: filesys_update failed: No such file or dire
    ctory, fs=., avail=-1, blocksize=380204
Wiadomość ta może być bezpiecznie zignorowana, możesz też chcieć zatrzymać sendmail(8)-a na czas aktualizacji.


Ostatnie kroki

1. Aktualizacja /etc

Jakkolwiek wykonujesz aktualizację, czy to przez media instalacyjne i wykonanie "formalnego" procesu aktualizacji, czy też aktualizację binarną "w-miejsce", musisz wykonać kilka kroków.

Nowi użytkownicy i grupy

1.2 - Zmiany w systemie

1.3 - Zmiany w plikach w /etc

Musisz rozpakować pliki etc40.tgz do tymczasowej lokalizacji:
cd /tmp
tar xzpf ${RELEASEPATH}/etc40.tgz
Pliki które prawdopodobnie mogą być skopiowane z etc40.tgz "w takiej postaci w jakiej są":
chio.conf
dvmrpd.conf
netstart
pf.os
rc
security
services
mail/helpfile
mail/localhost.cf
mail/sendmail.cf
mail/submit.cf
mtree/*
ppp/ppp.conf.sample
Zauważ, że JEST możliwe by lokalnie zmodyfikować te pliki, jeżeli to było zrobione, będzie konieczne ręczne scalenie. Zwróć szczególną uwagę na mail/sendmail.cf jeżeli używasz czegoś innego niż domyślna konfiguracja Sendmail(8)-a. Tutaj są linie kopiuj/wklej do kopiowania tych plików, zakładając że rozpakowałeś etc40.tgz w miejscu sugerowanym powyżej:
cd /tmp/etc
cp chio.conf dvmrpd.conf netstart pf.os rc security services /etc
cp mail/helpfile mail/localhost.cf mail/submit.cf /etc/mail
cp ppp/ppp.conf.sample /etc/ppp
cp mtree/* /etc/mtree/
cp mail/sendmail.cf /etc/mail    # uważaj na ten plik!!
Zmianie uległo kilka stron w dokumentacji dla httpd(8):
/var/www/htdocs/manual/mod/core.html
/var/www/htdocs/manual/mod/mod_proxy.html
Mogą być łatwo skopiowane (jeśli chcesz) poprzez:
cd /tmp/var/www/htdocs/manual/mod/
cp core.html mod_proxy.html /var/www/htdocs/manual/mod

Pliki które muszą być ręcznie włączone, uwzględniając lokalne zmiany w nich wykonane, jeżeli były modyfikowane z domyślnych, w przeciwnym wypadku, po prostu również je skopiuj:

changelist
ftpusers
mail/aliases
rc.conf
ssh/ssh_config
ssh/sshd_config
Zmiany w tych plikach znajdują się w tym patch-u. Możesz spróbować z niego skorzystać wykonując jako root nastepujące polecenie:
cd /
patch -C -p0 < upgrade40.patch
Spowoduje to przetestowanie łatki jak dobrze pasuje do TWOJEGO systemu, aby ją zastosować opuść opcję "-C". Zauważ że w sytuacji w której posiadasz zmodyfikowane pliki, lub pliki które nie są wystarczająco aktualne, a także w sytuacji w której zostały zaktualizowane z wersji "snapshot" 3.9, pliki te mogą nie zostać "czysto" zaakceptowane. W takiej sytuacji, będziesz musiał ręcznie uwzględnić zmiany. Prosimy wykonaj test tego procesu zanim się na niego zdecydujesz dla maszyny do której nie możesz się w łatwy sposób dostać.

W poniższych plikach zostały wprowadzone pewne zmiany na które należy zwrócić uwagę, lecz nie mogą być bezpośrednio skopiowane lub scalone (przykładowo jeżeli korzystasz z pf.conf, przyjżyj się sugerowanej zmianie strategii i zdecyduj czy jest właściwa dla twoich potrzeb).

hostapd.conf
ipsec.conf
rc.local
sensorsd.conf
spamd.conf
Ostatecznie skorzystaj z mtree(8) by utworzyć jakiekolwiek nowe katalogi:
mtree -qdef /etc/mtree/4.4BSD.dist -p / -u

2. Sprawdzanie kernela

Uwaga: większość osób może pominąć ten krok!

Jeżeli podążałeś za instrukcjami aktualizacji bez medium instalacyjnego, już wykonałeś ten krok. Jednakże, jeśli korzystałeś z medium instalacyjnego, i posiadałeś zmodyfikowany kernel w 3.9, istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz musiał zmodyfikować kernel w 4.0. Może to być równie proste jak modyfikacja określonego urządzenia korzystając z config(8), lub może pociągać za sobą rekompilację, jeśli dana opcja nie jest włączona w kernelu GENERIC. Prosimy zobacz FAQ 5 - Tworzenie systemu ze źródeł, zanim zdecydujesz się na rekompilację kernela.

3. Aktualizacja pakietów

Jeśli instalowałeś jakiekolwiek pakiety w twoim systemie, możesz chcieć zaktualizować je po zakończeniu aktualizacji systemu bazowego. Narzędzia obsługi pakietów pozwalają na aktualizację "w miejsce", poprzez użycie pkg_add -u. Przykładowo, aby zaktualizować twoje pakiety, upewnij się ze PKG_PATH wskazuje na katalog z pakietami dla 4.0 na twoim CD lub najbliższym mirrorze FTP (przyp. tłum. lub na katalog na lokalnym dysku), i użyj polecenia podobnego to poniższego
# pkg_add -ui -F update -F updatedepends
gdzie opcja -u wskazuje tryb aktualizacji, -i określa tryb interaktywny, więc pkg_add będzie zwracał się do ciebie gdy napotka niejasność. Przeczytaj stronę manuala dla pkg_add(1) oraz dokument FAQ dotyczący zarządzania pakietami.

[3.4 -> 3.5] | [3.5 -> 3.6] | [3.6 -> 3.7] | [3.7 -> 3.8] | [3.8 -> 3.9] | [4.0 -> 4.1] | [FAQ Index]


[back] www@openbsd.org
$OpenBSD$