[OpenBSD]

[3.4 -> 3.5] | [3.5 -> 3.6] | [3.6 -> 3.7] | [3.7 -> 3.8] | [3.8 -> 3.9] | [3.9 -> 4.0] | [4.1 -> 4.2] | [FAQ Index]

Przewodnik po aktualizacji: z 4.0 do 4.1


Uwaga: upgrade jest dostępny tylko z release do release, zalecane jest aby nie opuszczać wydań pośrednich. Nie opuszczaj wersji release.

Jest niezwykle zalecane abyś przeczytał cały dokument i dokładnie zrozumiał proces zanim będziesz usiłował go przeprowadzić. Jeśli zamierzasz działać na krytycznej lub fizycznie odległej maszynie, jest zalecane abyś przetestował ten proces na identycznej, lokalnej maszynie i zweryfikował szanse na powodzenie zanim przystąpisz do krytycznej lub odległej maszyny.

Upgrade to wygodny sposób na utrzymywanie twojego systemu OpenBSD aktualnym z ostatnią aktualną wersją. Jednakże, rezultat w zamierzeniu nie odpowiada dokładnie wynikowi instalacji wyczyść-i-załaduj. W szczególności stare pliki bibliotek, nie są usuwane w procesie aktualizacji, ponieważ mogą być wymagane przez starsze aplikacje które mogą, lecz nie muszą być zaktualizowane w danym momencie. Jeżeli NAPRAWDĘ chcesz pozbyć się tych wszystkich plików, prawdopodobnie lepiej będzie jeśli zainstalujesz wszystko od początku.

Spis treści:


Zanim rozpoczniesz

Sprawdź czy wykonywałeś jakichkolwiek modyfikacji twojego kernela. Przykładowo, mogłeś zmodyfikować twoją kartę sieciową by korzystała z innych niż domyślne ustawień, korzystając z config(8). Zapisz te ustawienia, aby je odtworzyć dla nowego jądra w 4.1.

rc.conf: W odróżnieniu od poprzednich wersji zakładamy obecnie, ze plik /etc/rc.conf nie jest edytowany przez użytkownika. Jeżeli wykonywałeś zmiany w swoim pliku /etc/rc.conf przenieś je do /etc/rc.conf.local. Jeżeli NIE MASZ pliku /etc/rc.conf.local po prostu skopiuj swój plik /etc/rc.conf do /etc/rc.conf.local i usuń ostatnią linię z tego skryptu! W przeciwnym wypadku umieść zawartość obecnego pliku rc.conf na początku istniejącego pliku rc.conf.local a następnie usuń ostatnią linię skryptu zanim przejdziesz do dalszych etapów procesu.

Uwagi dla użytkowników systemów opartych na ARM (armish, zaurus): Zmiany w ABI wymagają wykonania nieznacznie różniącego się procesu uaktualnienia jeżeli wykorzystywany jest niestandardowy kernel. Nie wykonuj restartu po instalacji kernela i przed instalacją nowej przestrzeni użytkownika.


Proces uaktualnienia

Uaktualnienie za pomocą kernela instalacyjnego

Jeżeli posiadasz dostęp do konsoli serwera wówczas najłatwiejszą i najbezpieczniejszą metodą na uaktualnienie systemu jest uruchomienie systemu z medium instalacyjnego lub z bsd.rd i wykonanie procesu uaktualnienia który bardzo przypomina proces instalacji systemu. Następnie należy wykonać przedstawione poniżej ostatnie kroki.

Jedną z najłatwiejszych metod na uruchomienie systemu z instalacyjnego kernela jest umieszczenie pliku bsd.rd dla wersji 4.1 w głównym drzewie systemu plików i poinstruowanie boot loadera by wystartował z pliku bsd.rd. Dla amd64 oraz i386 wykonasz to wpisując po prostu "boot bsd.rd" gdy pojawi się znak zachęty boot>.

Uaktualnienie bez kernela instalacyjnego

Nie jest to zalecany proces. Korzystaj z medium instalacyjnego gdy to tylko jest to możliwe!

Czasem ktoś może potrzebować aktualizacji na maszynie na której nie można w łatwy sposób przeprowadzić normalnego procesu aktualizacji. Można wówczas wykonać aktualizację ostrożnie postępując w procesie podobnym do aktualizacji opartej na źródłach:

Podczas tego procesu, sendmail(8) może zwrócić pewien błąd podobny do poniższego:
    Nov 1 12:47:05 puffy sm-mta[16733]: filesys_update failed: No such file or dire
    ctory, fs=., avail=-1, blocksize=380204
Wiadomość ta może być bezpiecznie zignorowana, możesz też chcieć zatrzymać sendmail(8)-a na czas aktualizacji.


Ostatnie kroki

1. Aktualizacja /etc

Jakkolwiek wykonujesz aktualizację, czy to przez kernel instalacyjny i wykonanie "formalnego" procesu aktualizacji, czy też aktualizację binarną "w-miejsce", musisz wykonać kilka kroków.

Nowi użytkownicy i grupy

1.2 - Zmiany w systemie

To nie jest pełna lista zmian jakie nastąpiły pomiędzy wersją 4.0 a 4.1, lecz zestawienie kilku ważnych zmian mogących dotyczyć wielu użytkowników w procesie uaktualnienia systemu. Kompletną listę znajdziesz na stronie plus41.html lub w logach systemu CVS.

1.3 - Zmiany w plikach w /etc

Musisz rozpakować pliki etc41.tgz do tymczasowej lokalizacji:
cd /tmp
tar -C /tmp -xzpf ${RELEASEPATH}/etc41.tgz
Pliki które prawdopodobnie mogą być skopiowane z etc41.tgz "w takiej postaci w jakiej są":
etc/daily
etc/disktab
etc/hoststated.conf
etc/magic
etc/monthly
etc/netstart
etc/rc
etc/rc.conf
etc/ripd.conf
etc/sasyncd.conf
etc/security
etc/weekly
etc/mail/Makefile
etc/mail/localhost.cf
etc/mail/sendmail.cf
etc/mail/submit.cf
etc/mail/spamd.conf
etc/mtree/*
var/www/conf/bgplg.css
var/www/conf/bgplg.foot
var/www/conf/bgplg.head
var/www/htdocs/bgplg/*
Zauważ, że JEST możliwe by lokalnie zmodyfikować te pliki, jeżeli to było zrobione, będzie konieczne ręczne scalenie. Zwróć szczególną uwagę na mail/* jeżeli używasz czegoś innego niż domyślna konfiguracja Sendmail(8)-a. Tutaj są linie kopiuj/wklej do kopiowania tych plików, zakładając że rozpakowałeś etc41.tgz w miejscu sugerowanym powyżej:

cd /tmp/etc
cp daily disktab hoststated.conf magic monthly netstart rc rc.conf ripd.conf sasyncd.conf security weekly /etc
cp mtree/* /etc/mtree/
cp mail/Makefile mail/localhost.cf mail/submit.cf /etc/mail
cp mail/sendmail.cf /etc/mail     # Uważaj na ten plik!!
cp mail/spamd.conf /etc/mail      # LUB ... mv /etc/spamd.conf /etc/mail 
cd /tmp/var/www
cp conf/bgplg.css conf/bgplg.foot conf/bgplg.head /var/www/conf
mkdir /var/www/htdocs/bgplg
cp htdocs/bgplg/* /var/www/htdocs/bgplg/

Pliki które muszą być ręcznie włączone, uwzględniając lokalne zmiany w nich wykonane, jeżeli były modyfikowane z domyślnych, w przeciwnym wypadku, po prostu również je skopiuj:

etc/changelist
etc/ftpusers
etc/login.conf
etc/newsyslog.conf
etc/services
etc/sysctl.conf
etc/mail/aliases
var/cron/tabs/root
Zmiany w tych plikach znajdują się w tym patch-u. Możesz spróbować z niego skorzystać wykonując jako root nastepujące polecenie:
cd /
patch -C -p0 < upgrade41.patch
Spowoduje to przetestowanie łatki jak dobrze pasuje do TWOJEGO systemu, aby ją zastosować opuść opcję "-C". Zauważ że w sytuacji w której posiadasz zmodyfikowane pliki, lub pliki które nie są wystarczająco aktualne, a także w sytuacji w której zostały zaktualizowane z wersji "snapshot" 4.0, pliki te mogą nie zostać "czysto" zaakceptowane. W takiej sytuacji, będziesz musiał ręcznie uwzględnić zmiany. Prosimy wykonaj test tego procesu zanim się na niego zdecydujesz dla maszyny do której nie możesz się w łatwy sposób dostać.

W poniższych plikach zostały wprowadzone pewne zmiany na które należy zwrócić uwagę, lecz nie mogą być bezpośrednio skopiowane lub scalone (przykładowo jeżeli korzystasz z pf.conf, przyjżyj się sugerowanej zmianie strategii i zdecyduj czy jest właściwa dla twoich potrzeb).

etc/hostapd.conf
etc/pf.conf
etc/sensorsd.conf
Ostatecznie skorzystaj z newaliases(8) by zaktualizowac bazę aliasów oraz z mtree(8) by utworzyć jakiekolwiek nowe katalogi:
newaliases
mtree -qdef /etc/mtree/4.4BSD.dist -p / -u

2. Sprawdzanie kernela

Uwaga: większość osób może pominąć ten krok!

Jeżeli podążałeś za instrukcjami aktualizacji bez medium instalacyjnego, już wykonałeś ten krok. Jednakże, jeśli korzystałeś z medium instalacyjnego, i posiadałeś zmodyfikowany kernel w 4.0, istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz musiał zmodyfikować kernel w 4.1. Może to być równie proste jak modyfikacja określonego urządzenia korzystając z config(8), lub może pociągać za sobą rekompilację, jeśli dana opcja nie jest włączona w kernelu GENERIC. Prosimy zobacz FAQ 5 - Tworzenie systemu ze źródeł, zanim zdecydujesz się na rekompilację kernela.

3. Aktualizacja pakietów

Jeśli instalowałeś jakiekolwiek pakiety w twoim systemie, powinieneś zaktualizować je po zakończeniu aktualizacji systemu bazowego. Jednakże pamiętaj że niektóre pakiety mogą wymagać dalszej konfiguracji przed i/lub po uaktualnieniu pakietu. Sprawdź informacje dotyczące aktualizacji koniecznych pakietów.

Poniższe pakiety znane są z problemów jakie mogą wystąpić podczas ich aktualizacji dla znacznej grupy użytkowników. Fakt, że dany pakiet nie występuje na tej liście nie oznacza że jego uaktualnienie będzie proste. Musisz odrobić "pracę domową" dla aplikacji których UŻYWASZ.

Narzędzia obsługi pakietów pozwalają na aktualizację "w miejsce", poprzez użycie pkg_add -u. Przykładowo, aby zaktualizować twoje pakiety, upewnij się ze PKG_PATH wskazuje na katalog z pakietami dla 4.1 na twoim CD lub najbliższym mirrorze FTP (przyp. tłum. lub na katalog na lokalnym dysku), i użyj polecenia podobnego to poniższego
# pkg_add -ui -F update -F updatedepends
gdzie opcja -u wskazuje tryb aktualizacji, -i określa tryb interaktywny, więc pkg_add będzie zwracał się do ciebie gdy napotka niejasność. Przeczytaj stronę manuala dla pkg_add(1) oraz dokument FAQ dotyczący zarządzania pakietami.

[3.4 -> 3.5] | [3.5 -> 3.6] | [3.6 -> 3.7] | [3.7 -> 3.8] | [3.8 -> 3.9] | [3.9 -> 4.0] | [4.1 -> 4.2] | [FAQ Index]


[back] www@openbsd.org
$OpenBSD$