[OpenBSD]

CVSup


Spis treści


Co to jest CVSup?

CVSup jest zestawem oprogramowania do rozprowadzania i uaktualniania źródeł z głównego cvs(1) repozytorium do zdalnych hostów. Źródła OpenBSD są utrzymywane w repozytorium CVS na centralnej konstrukcyjnej maszynie w Kanadzie. Dzięki CVSup, użytkownicy OpenBSD mogą w łatwy sposób utrzymywać własne drzewa źródeł, uaktualniane na bieżąco.

CVSup używa przy aktualizacji, tak zwanego, trybu ściągania (ang. pull model). W trybie ściągania, każdy klient prosi serwer o aktualizacje, wtedy kiedy są potrzebne. Serwer czeka pasywnie na żądania aktualizacji od klientów. Wszystkie te uaktualnienia są wywoływane przez klienta. Serwer nigdy nie wysyła niezapowiedzianych uaktualnień. Aby otrzymać uaktualnienie, użytkownicy muszą ręcznie uruchomić klienta CVSup albo ustawić zadanie cron(8), na ogólnych zasadach, by otrzymywać je automatycznie.

Termin CVSup jest pisany wielkimi literami w odniesieniu do całego zestawu oprogramowania. Głównymi komponentami są klient cvsup, który uruchamiany jest na maszynie użytkownika i serwer cvsupd, który uruchomiony jest na każdym z mirrorów OpenBSD CVSup.

Zamierzeniem CVSup jest bycie szybszym i bardziej elastycznym niż sup(1), poprzednika CVSup'a.

Projekt OpenBSD aktualnie posiada sześć głównych repozytoriów ze źródłami:

Co to jest CVS?

CVS jest systemem kontroli kodu źródłowego, używanym do zarządzania drzewem źródeł OpenBSD. Opisany jest bardziej szczegółowo tutaj. Zauważ, iż CVS i CVSup są całkowicie odmiennymi programami. Pomimo, że CVS może być użyty do dostępu do zdalnych plików, nie jest zoptymalizowany do hurtowej dystrybucji drzewa źródeł poprzez sieć, a CVSup może być z łatwością dziesięciokrotnie bardziej wydajny w tym przypadku.

Rozpoczynamy używanie CVSup

Budowanie CVSup ze źródeł może okazać się uciążliwe ponieważ jest napisany w Modula-3. Port lang/ezm3 dostarcza małą dystrybucję kompilatora Modula-3 i system uruchomieniowy dla osób, których jedyną potrzebą od Modula-3 jest zbudowanie CVSup'a. Jednakże, jeśli interesuje Cię jedynie uruchomienie CVSup, zalecanym jest abyś ściągnął paczkę cvsup z mirrorów ftp zamiast budować samemu z portu net/cvsup. Aktualnie porty OpenBSD Ezm3 i w konsekwencji CVSup są dostępne jedynie na platformę i386.

Po dalsze informacje o CVSup zajrzyj na stronę domową autora projektu.

Aby otrzymać kopię repozytorium OpenBSD przy użyciu CVSup, może zostać użyty następujący plik konfiguracyjny:

    # Ustawienia domyślne odnoszące się do wszystkich kolekcji
    *default release=cvs
    *default delete use-rel-suffix
    *default umask=002
    *default host=cvsup.uk.openbsd.org
    *default base=/cvs
    *default prefix=/cvs

    # Jeśli Twoje połączenie sieciowe to T1 lub szybsze, zakomentuj następną linię.
    *default compress

    OpenBSD-all
    #OpenBSD-src
    #OpenBSD-www
    #OpenBSD-ports
    #OpenBSD-x11
    #OpenBSD-xf4
	#OpenBSD-xenocara

To instruuje cvsup'a aby odnowił wszystkie dystrybucje OpenBSD z cvsup.uk.openbsd.org z umask(2), które nadaje grupie prawo zapisu do lokalnego repozytorium.

Zakładając, że ten plik został zapisany jako cvs-supfile następujące polecenie mogłoby zostać użyte aby wywołać cvsup GUI:

    cvsup cvs-supfile

podczas gdy dla trybu wsadowego może zostać użyte następujące:

    cvsup -g -L 2 cvs-supfile

Używanie CVS do uaktualniania drzewa źródeł

Sprowadzenie ("check out") jakiegokolwiek z repozytoriów CVSup jest proste.

    # cd /usr
	# cvs -d /cvs checkout src

Powyższe sprowadzi najświeższe źródła. Wiele z Was będzie jedynie chciało źródła związane z określonym wydaniem, zwłaszcza jeśli łatacie system. Aby sprowadzić takie źródła, musisz określić tag wraz z Twoim poleceniem. Na przykład:

    # cd /usr
	 # cvs -d /cvs checkout -rOPENBSD_3_7 src

Lub OPENBSD_3_6 dla 3.6, itd.

Uruchamianie CVSup w trybie Checkout

Jako alternatywę dla pobierania repozytorium i używania CVS, możesz użyć CVSup w trybie checkout ("checkout mode" dodając słowo kluczowe tag lub date do Twojego supfile, jak i *default lub opcję do kolekcji. W szczególności możesz wykorzystać to aby efektywnie zaktualizować źródła i drzewa portów dostarczane na CDROM-ach.

Następujący plik konfiguracyjny ("supfile") może zostać wykorzystany do aktualizacji drzewa portów:

    # Ustawienia domyślne odnoszące się do wszystkich kolekcji
    *default host=cvsup.uk.openbsd.org
    *default base=/var
    *default prefix=/usr
    *default release=cvs
    *default delete use-rel-suffix compress

    # Ports Collection.
    OpenBSD-ports tag=.

Może zostać użyty każdy tak symboliczny CVS. Pojedyncza kropka "." oznacza HEAD, np. najnowszą rewizję wszystkich plików w głównej gałęzi. Uważaj aby określić istniejący tag, ponieważ CVSup nie potrafi rozróżnić tagi istniejące od nieistniejących i próba synchronizacji istniejącego drzewa źródeł z niewłaściwym tagiem, usunie wszystkie pliki.

Alternatywnie możesz użyć słowa kluczowe date=[cc.]yy.mm.dd.hh.mm.ss aby wybrać rewizję po dacie. Wszystkie 17 albo 20 znaków musi zostać podane. Dla lat 2000 i późniejszych, określ wiek cc. Dla lat wcześniejszych, podaj tylko ostatnie dwie cyfry yy. Możesz także połączyć słowa kluczowe tag i date.

Dostępne serwery CVSup

Następujące serwery CVSup są dostępne:

cvsup.uk.openbsd.org

położony w Brighton, UK; utrzymywany przez Brian Somers.
Aktualizowany co 2 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
cvsup.usa.openbsd.org

położony w West Lafayette, Indiana, USA; utrzymywany przez Will Andrews.
Aktualizowany co 2 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
anoncvs1.usa.openbsd.org

położony w Redwood City, California, zachód USA; utrzymywany przez Todd Miller.
Aktualizowany co 2 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
cvsup.no.openbsd.org

położony w Oslo, Norwegia; utrzymywany przez Anders Nordby.
Aktualizowany co 3 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
cvsup.pt.openbsd.org

położony w Uniwersytecie Coimbra, Portugalia; utrzymywany przez João Pedras.
Aktualizowany co 3 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
rt.fm

połozony w Lake in the Hills, Illinois, USA; utrzymywany przez Joshua Stein.
Aktualizowany co 2 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-xenocara - Repozytorium Xenocara
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
skeleton.phys.spbu.ru

położony w St. Petersburg State University, St. Petersburg, Rosja; utrzymywany przez Dima Veselov.
Aktualizowany co godziny 4.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-ports - Repozytorium ports
cvsup.jp.OpenBSD.org

położony w Otemachi, Tokyo, Japan; utrzymywany przez CVSup Administrator.
Aktualizowany co 3 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
cvsup.tw.OpenBSD.org

położony w National Chiao-Tung University, Taiwan; utrzymywany przez Ying-Chieh Liao.
Aktualizowany co 6 godzin.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
wiretapped.net

położony w Sydney, Australia; utrzymywany przez Grant Bayley.
Aktualizowany co 6 godzin.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-xenocara - Repozytorium Xenocara
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
mirror.osn.de

położony w Niemczech utrzymywany przez Armin Wolfermann.
Aktualizowany co 4 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-xenocara - Repozytorium Xenocara
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
cvsup.bg.openbsd.org

położony w Plovdiv, Bułgaria, utrzymywany przez Ventsislav Velkov.
Aktualizowany co 2 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
cvsup.open.bsd.lv

położony w Rydze, Łotwa; utrzymywany przez Peter Dunaskin.
Aktualizowany co 2 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
rudy.mif.pg.gda.pl

położony na Politechnice Gdańskiej, Polska; utrzymywany przez Lukasz Sztachanski.
Aktualizowany co 2 godziny.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
mirror.public-internet.co.uk

położony w Londynie, Wielka Brytania; utrzymywany przez Tom Beard.
Aktualizowany co 2 godziny z cvsup2.de.openbsd.org.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD
cvsup.openbsd.nu

położony w Sztokholmie, Szwecja; utrzymywany przez Kent Riboe.
Aktualizowany co 3 godzony z cvsync.de.openbsd.org.

Dostępne kolekcje:

OpenBSD-src - Repozytorium src
OpenBSD-ports - Repozytorium ports
OpenBSD-www - Repozytorium www
OpenBSD-x11 - Repozytorium XFree86-3
OpenBSD-xf4 - Repozytorium XFree86-4
OpenBSD-all - Wszystkie repozytoria OpenBSD

Zauważ: Jeśli Twój serwer umieszczony tutaj z niewłaściwymi lub nieznanymi informacjami, proszę skontaktuj się z www@openbsd.org

Możesz wykorzystać traceroute(8) aby określić, który serwer jest najbliższy Tobie. Problemy z serwerem powinny być zgłaszane do opiekuna serwera.

Na dzień 21 sierpnia 2006 r., rozmiary repozytoriów CVS to

OpenBSD-ports - 222MB
OpenBSD-src - 1396MB
OpenBSD-www - 247MB
OpenBSD-x11 - 200MB
OpenBSD-xf4 - 562MB

Istnieje dodatkowy narzut 408MB na CVSROOT i katalogi sup. Całkowity rozmiar repozytorium powiększa się aktualnie około 400MB rocznie.

WAŻNA UWAGA: Istnieje kilka zagadnień w odniesieniu do oprogramowania kryptograficznego, z których wszyscy powinni zdawać sobie sprawę:

Projekt OpenBSD szuka więcej serwerów CVSup -- jeśli byłbyś zainteresowany, prosimy o kontakt na adres www@openbsd.org po szczegóły dotyczące konfiguracji.


OpenBSD www@openbsd.org
$OpenBSD$