Język: pl  [tłumaczenia]
 de en fr ja lt nl pt zh-cn

O OpenBSD
 Cele projektu
 Platformy sprzętowe
 Dziennik zmian
 Bezpieczeństwo  Kryptografia
 Użytkownicy  Referencje
 Wydarzenia  Informacje prasowe
 Wsparcie komercyjne

Pozyskiwanie systemu OpenBSD
 CD/Koszulki/Plakaty
 Pobieranie
 Instalacja OpenBSD

Pozyskiwanie źródeł
 AnonCVS  CVSync
 CVSup  Web

Zasoby dotyczące systemu OpenBSD
 Manuals  OpenBSD FAQ  Poprawki
 System śledzenia błędów  Zgłaszanie raportów o błędach
 Listy mailingowe
 Pakiety aplikacji
 Pomocne książki
 OpenBSD Journal

Supporting OpenBSD
 Fundacja OpenBSD
 Dotacje

 
[OpenBSD 4.2]

Tylko dwie zdalne dziury w domyślnej instalacji w ciągu ponad dziesięciu lat!

Projekt OpenBSD opracowuje WOLNY od ograniczeń licencyjnych, patentów i opłat (udostępniany na licencji BSD), wieloplatformowy, oparty na źródłach 4.4BSD, Uniksowy system operacyjny. Nasze wysiłki skupiają się na przenośności, standaryzacji, usuwaniu błędów, proaktywnym bezpieczeństwie oraz zintegrowanej kryptografii. Dzięki zastosowaniu binarnej kompatybilności OpenBSD umożliwia uruchomienie większości programów skompilowanych dla systemów SVR4 (Solaris), FreeBSD, Linux, BSD/OS, SunOS oraz HP-UX.

OpenBSD jest dostępny bez ograniczeń na naszych serwerach FTP, a także w formie niedrogiego zestawu trzech płyt CD.

Najnowsza oficjalnie dostępna wersja systemu to OpenBSD 4.2, która została udostępniona 1 listopada 2007 r.

OpenBSD tworzą ochotnicy. Projekt finansuje swój rozwój oraz kolejne wersje systemu ze sprzedaży zestawów płyt CD i koszulek, jak również z darowizn. Darowizn pochodzących od organizacji i osób prywatnych. Zapewniających w ten sposób projektowi OpenBSD niezbędne fundusze, a użytkownikom systemu - swobodę korzystania z OpenBSD w dowolny sposób.

Powiązane projekty: OpenSSH, OpenBGPD, OpenNTPD, OpenCVS
Serwery lustrzane: AR BE BR CA CA CH DE DK FR ID IE IT JP LV MY NO PL SE SI TR TW UA US US
Copyright © 1996-2007 OpenBSD.
$OpenBSD$

[Rack]