[OpenBSD]

SMP


Historia i status:

Projekt mający na celu wprowadzenie dla SMP w OpenBSD rozpoczął w lutym 2000. Od czerwca 2004, wsparcie dla SMP (Symmetric MultiProcessor) jest włączone do głównej gałęzi rozwojowej OpenBSD. W tej chwili, platforma i386 i amd64 posiadają wsparcie dla SMP. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu inne platformy, min. macppc, sparc, oraz sparc64 także będą wspierane.

Status prac nad SMP znajduje się na stronie twojej platformy.

Planujemy umieszczenie tu odwołań do dobrych dokumentów, gdy tylko na nie natrafiamy:


OpenBSD www@openbsd.org
$OpenBSD$