[OpenBSD]

Podążanie za -stable ("Patch branch")


Spis treści


Co to jest drzewo -stable (ang. patch branch)?

Począwszy od wersji 2.7, OpenBSD udostępnia źródła zawierające wszystkie ważne łatki i poprawki (tj. łatki z erraty plus inne poprawki, które są oczywiste, proste i nie tak ważne by konieczne było ich opisanie w erracie) dostępne poprzez CVS jako dodatek do bieżącego kodu źródłowego (-current). Tak więc użytkownik dostaje do wyboru trzy opcje:

Podstawową zasadą jest włączanie wszystkich zmian do drzewa łatek, które znalazły się w Erracie w przeciągu 48 godzin od jej opublikowania. Inne łatki mogą zostać dołączone jeśli spełniają kilka poniższych warunków:

Warto w tym miejscu wspomnieć, że nazwa -stable oznacza TYLKO brak zmian w API i operacyjności OpenBSD a nie ogólnej stabilności systemu. W zasadzie, gdy wszystko idzie tak jak powinno, -current flavor podczas prac nad uczynieniem go kolejnym -release, jest udoskonalany w zakresie stabilności, bezpieczeństwa i ogólnej jakości przed wcześniejszym -release oraz -stable.

Pobranie źródeł -stable

Drzewo łatek dla konkretnej wersji OpenBSD można uzyskać w prosty sposób uaktualniając istniejące źródła (uzyskane z FTP lub płyty CD) lub pobierając kompletne drzewo z serwera AnonCVS. Opis czynności niezbędnych do uaktualnienia (bądz pobrania) drzewa łatek znajduje się w sekcji Zaczynamy używać Anonimowy CVS w Dokumentacji AnonCVS. Proszę mieć na uwadze to, że drzewo łatek nie umożliwia przejścia z jednego wydania OpenBSD do drugiego, np. z wersji 3.9 do 4.0. Możliwe jest tylko utrzymywanie aktualnego systemu w danej wersji.

Nie próbuj przejść z jednego wydania do innego porzez kompilację ze źródeł. Zamiast tego zapoznaj się z przewodnik aktualizacji. Nie ma także możliwości "powrotu" do wersji -stable z wersji -current z powodu różnych problemów z bibliotekami i innych zmian.

Kompilacja systemu OpenBSD -stable

Pełny opis dotyczący kompilacji systemu ze źródeł znajduje się w dokumencie FAQ 5 - Tworzenie systemu ze źródeł. Tutaj znajduje się tylko uproszczone streszczenie.

Posiadając już źródła uzyskane przez anoncvs, należy skompilować cały system. Ważna jest kolejność w jakiej należy to zrobić:

Kompilacja kernela

Oto skrócona instrukcja kompilacji kernela:

# cd /usr/src/sys/arch/i386/conf
# /usr/sbin/config GENERIC
# cd /usr/src/sys/arch/i386/compile/GENERIC
# make clean && make depend && make

W zależności od posiadanej architektury sprzętowej zamień i386 na sparc, alpha, itd.

Ponowne uruchomienie komputera z nowym kernelem

Ponowne uruchomienie komputera z nowym kernelem:

# cd /usr/src/sys/arch/i386/compile/GENERIC
# make install          (bezpieczna instalacja nowego kernela)
# reboot

Podobnie jak w poprzednim przykładzie jeśli posiadasz inna architekturę odpowienio zmodyfikuj frazę i386. Jeśli uruchomienie systemu z nowym jądrem nie powiedzie się, można w prosty sposób przywrócić poprzenie ustawienie ładując poprzedni kernel, który teraz nazywa się obsd.

Kompilacja systemu

Aby skompilować system operacyjny należy wykonać poniższe kroki:

# rn -rf /usr/obj/*
# cd /usr/src
# make obj
# cd /usr/src/etc && env DESTDIR=/ make distrib-dirs
# cd /usr/src
# make build

Czynność ta zajmie trochę czasu...

Jeżeli posiadasz kilka maszyn które chcesz utrzymywać jako -stable, możesz wykonać release, utworzyć standardowe instalacyjne zestawy plików, które możesz szybko i łatwo instalować na każdej maszynie o tej samej platformie.


OpenBSD www@openbsd.org
$OpenBSD$